Vacatures bestuur

Bij de vereniging is de functie voorzitter per mei as. vacant.
Voor de functie secretaris van de vereniging heeft zich een lid aangemeld.
De functie secretaris van de stichting is al geruime tijd vacant.
Zie voor de functieomschrijvingen “vacatures“.